Гончарук Олександр

Гончарук Олександр

скульптор

Народився 1982 р. у м. Ковель, Волинської області. Живе і працює у Львові

2001-2007 рр. - навчався на кафедрі монументально-декоративної скульптури ЛНАМ

З 2007 – на посаді викладача кафедри МДС ЛНАМ

У 2013 році закінчив аспірантуру (диплом з відзнакою) при ЛНАМ.  2017 р. Захистив дисертацію та отримав диплом кандидата наук наукового ступеню кандидата мистецтвознавства (ДК  № 044280  від 11.10.2017 р.). Тема дисертації: «Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ ст.: композиційна модель та образно-пластична структура».  

Автор низки навчальних програм для студентів освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр», а саме: робоча програма навчальної дисципліни «Робота в матеріалі» для студентів ступеня вищої освіти «Бакалавр» , спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізації  «Монументально-декоративна скульптура», факультету ОМіР. – Львів: ЛНАМ, 2017; робоча програма навчальної дисципліни «Робота в матеріалі» для студентів ступеня вищої освіти «Магістр» , спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізації  «Монументально-декоративна скульптура», факультету ОМіР. – Львів: ЛНАМ, 2017; робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» для студентів ступеня вищої освіти «Магістр», галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», освітньої програми «Монументально-декоративна скульптура», факультету ОМіР. – Львів: ЛНАМ, 2019.

Гончарук О.В. був одним із співавторів розробки стандарту вищої освіти ЛНАМ.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних конференціях Зокрема, доповіді мали теми: «Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень»; «Портретна скульптура Львова  початку ХХІ ст..»; «Модерністичні пошуки в скульптурних портретах художників – нонконформістів Львова» та ін..


Автор публікацій:

 1. Портретна скульптура Львова 1960-х – першої половини 1980-х років: тенденції та новаторські рішення стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: ХДАДМ, 2011. № 4. - С. 96-99.
 2. Портрет у творчості львівського скульптора Івана Самотоса: образно-пластичні концепції стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: ХДАДМ, 2012, т. № 7.-  С.89-91.
 3. Образно-психологічне рішення у скульптурних портретах Я.Скакуна.стаття Вісник» ЛНАМ № 27. – Львів: ЛНАМ, 2015. – С. 74-85.
 4. Характерні риси психологізму у скульптурних портретах Я.Скакуна (на прикладі галереї видатних постатей Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької. Тези доповідей і повідомлень науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ: «Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна форма та больові точки життя нації. 2015. С.67-69. 
 5. Портретна скульптура Львова  90-х рр. ХХ ст. у контексті часу стаття Вісник  ХДАДМ , №1. – Харків: ХДАДМ, 2016. - с. 32-38. 
 6. Портретна скульптура Львова  початку ХХІ ст.: провідні тенденції розвитку Вісник ХДАДМ , №2. - Харків: ХДАДМ, 2016. -  с. 56-63.
 7. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень стаття Вісник ЛНАМ. – Львів: ЛНАМ, №30, с. 373-382.
 8. Портрет у творчості майстра. Світлій пам’яті Івана Самотоса присвячується стаття Вісник ЛНАМ №30. – Львів: ЛНАМ, 2016. - С. 119-125.
 9. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень тези доповіді Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. Тези доповідей і повідомлень. – Львів: ЛНАМ, 2016. – С.44.
 10. Портретна скульптура Львова  початку ХХІ ст. тези доповіді Х міжнародна  конференція «Розвиток науки у ХХІ ст Харків: ХДАДМ, 15.02.2016. – С.149-153.
 11. Образно-змістова структура та засоби композиційно-пластичної виразності в портретах 60-х  - п. п. 80-х рр. ХХ ст. тези доповіді ХІІ міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії та перспективи». -  м. Рівне,  Острозька академія, 2016. – С. 15.
 12. Філософія портретів Ю.Миська Тези доповіді «Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, форма, інтерпретація.» Тези доповідей і повідомлень науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. Львівська національна академія мистецтв, 24 квітня 2018 р. – Львів: ЛНАМ, 2018. - С.86-87
 13. A sculptural portrait in the work of Emmanuil Mysko: the evolution of plastic language стаття Вісник ЛНАМ №40. – Львів: ЛНАМ, 2019. – с. 55-60.
 14. Портретна скульптура Львова на межі модернізму та пост-модернізму. стаття. Вісник ЛНАМ №41. – Львів: ЛНАМ, 2019. с. 25-31.
 15. Модерністичні пошуки в скульптурних портретах художників – нонконформістів Львова стаття Вісник НАККІМ №3. – Київ,  НАККІМ, 2019. – с. 246-250
 16. Роль викладача у розкритті творчого потенціалу студента» // стаття. Збірник статей міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу вищих навчально-мистецьких закладів «Взаємозв’язок викладача  та студента».   м. Болестрашице, Польща.- С. 34-36.
 17. International Blown Glass Symposiums in Lviv: influence level in Ukrainian decorative art on the edge of centuries стаття International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol 24 – issue 8. P. 11367 — 11384. ISSN:1475-7192. SCOPUS